Masseter Kası (Çiğacme Kası)

Elmacık kemiği yayıyla altçene kemiğinin dış köşesi arasında uzanan dikdörtgen biçimli kas.

Sağlık Terimlerinde Ara