Markus Gunn Fenomeni

çiğneme kaslarıyla m. orbicularis oculi arasındaki anormal bağlantı sebebiyle çiğneme olayı sırasında gözde ptozis oluşması

Sağlık Terimlerinde Ara