Malpraktis

Tıpta yanlış, özensiz tedavi.

Sağlık Terimlerinde Ara