Malabsorbsiyon

Emilimin bozuk oluşu.

Sağlık Terimlerinde Ara