Maksillektomi

üst çene kemiğinin cerahi yolla çıkartılması

Sağlık Terimlerinde Ara