Makroşeli

Bir ya da her iki dudağın bir bölümünün ya da tümtt-nün anormal biçimde büyümesi.

Sağlık Terimlerinde Ara