Makrosefali

Başın (beynin) normalden büyük olması.

Sağlık Terimlerinde Ara