Makrodonti

Dişlerin aşın ölçüde büyük olması.

Sağlık Terimlerinde Ara