Lumbartroz

Omurganın bel-sağrı bölgesinde görülen artroza(*) verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara