Lösin

İnsan, sıçan ve öteki memelilerde hiçbir koşulda bire-şimlenemeyen aminoasit.

Sağlık Terimlerinde Ara