Lösemit

Kan kanseri sırasında kanserli hücrelerin deride birikmesinden bağımsız olarak beliren deri lezyonlan.

Sağlık Terimlerinde Ara