Lokus

Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.

Sağlık Terimlerinde Ara