Lökosit

Beyaz kan hücreleri.

Sağlık Terimlerinde Ara