Lökore

Dölyolundan beyaz-san bir salgının geldiği patolojik olgu.

Sağlık Terimlerinde Ara