Lökoplast

Bitki hücrelerinde yada bazı kamçılı tek hücrelilerde bulunan renksiz plastitler.

Sağlık Terimlerinde Ara