Lökodistrofi

Akmaddede dejeneratif değişikliklerle beliren bazı merkez sinir sistemi hastalıklarını belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara