Loğusalık

Doğumdan sonraki 30-40 günlük zaman dilimini belirten terim; âdet kanamalarının başlamasıyla sona erer

Sağlık Terimlerinde Ara