Livedo

Toplardamar dolaşımı bozukluklarına bağlı olarak gelişen deri hastalığı.

Sağlık Terimlerinde Ara