Lipoproteinlerin Elektroforezi

Lipoproteinler, elektroforez(*) incelemesindeki göç etme hızlarına göre çeşitli alt gruplara ayrılır.

Sağlık Terimlerinde Ara