Lipoprotein

Bİr ya da daha çok lipit molekülü ile birleşmiş bir aminoasit zincirinden oluşan birleşik (bağlanmış) protein.

Sağlık Terimlerinde Ara