Lipemi

Triglİserit, kolesterol, fosfolipit ve serbest yağ asitlerini de içine alan, kanın toplam lipit içeriğini belirten terim (bak. lipitler).

Sağlık Terimlerinde Ara