Lipaz

Triglİseritlerin gliserol ve yağ asitlerine parçalanmasını sağlayan ve pankreasta üretilen enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara