Ligneus Konjonktiviti

(a.k.a odunsu konjonktivit) mukopolisakkarit bozukluğu ile kendini gözterir.

Sağlık Terimlerinde Ara