Ligament

Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.

Sağlık Terimlerinde Ara