Letarji

Kaslarda tam gevşeme ve duyunun ortadan kalkması ile ortaya çıkan derin uyuşukluk durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara