Lenfositopoez (Lenfopoez)

Lenf dokusunun gelişimini ve lenfositlerin oluşumunu

Sağlık Terimlerinde Ara