Lenfoblast

Lenfositlerin öncülü olan, henüz olgunlaşmamış kök hücre.

Sağlık Terimlerinde Ara