Lenfatik

Akkan damarlarına ait

Sağlık Terimlerinde Ara