Lenfanjiyoplasti

Çeşitli hastalıklardan Ötürü sürekliliğini yitirmiş lenf damarlanna sürekliliği yeniden kazandırmak amacıyla uygulanan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara