Lenfanjektazİ

Bir ya da birden çok lenf damarının, aynı damarlardaki tıkayıcı olaylara bağlı olarak genişlemesi.

Sağlık Terimlerinde Ara