Lemniskus

Merkez sinir sisteminin genellikle çapraz yaparak tala-musta son bulan yardımcı (sekonder) duyusal sinir yollarım tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara