Leishmania

Kamçılılar grubundan tekhücreli asalak cinsi.

Sağlık Terimlerinde Ara