Lasegue Belirtisi

Siya talj isi (*) bulunan hastalarda bacağı kırmaksızın leğen üzerine bükerek araştırılan belirti.

Sağlık Terimlerinde Ara