Las (Lenfadenopati Sendromu)

AİDS bağlantılı kompleks öncesinde görülen yaygın lenf bezi büyümesi.

Sağlık Terimlerinde Ara