Kuru Buz

Karbon dioksitîn genleştirildikten sonra hızla soğutul-masıyla elde edilen madde.

Sağlık Terimlerinde Ara