Kronaksi

Elektrik akımıyla sürekli uyarılan bir dokunun uyanla-bilirlik ölçüsü (saniyenin binde biri cinsinden ifade edilir).

Sağlık Terimlerinde Ara