Kromozom Bozuklukları

Kromozomlardaki nitel ya da nicel değişikliklere bağlı bozukluklar.

Sağlık Terimlerinde Ara