Krom Zehirlenmesi

Krom bileşiklerinin, özellikle kromik asit, kromatlar ve bikromatların yol açtığı zehirlenmeler

Sağlık Terimlerinde Ara