Kriyopresipitin

Beyazımsı renkte, jel yapısında çökelti.

Sağlık Terimlerinde Ara