Kriyoglobulinler

Düşük sıcaklıkta (22°C'nin altında) çökelti oluşturan serum proteinleri.

Sağlık Terimlerinde Ara