Kriptomenore

Adet kanının dışarıya akma olanağı bulamadığı durumlarda gelişen tablo.

Sağlık Terimlerinde Ara