Kranyostenoz

Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kaynamasından ileri gelen kafatasının oluşum bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara