Koşullu Refleks

Bir öğrenme süreci sonucunda verili bir uyarının oluşturduğu düzenli yanıt biçimindeki sinirsel refleks.

Sağlık Terimlerinde Ara