Koşullanma

Ortam koşullarının neden olduğu herhangi bir davranışın öğrenilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara