Kortizon Türü İlaçlar

Prednizon türevleri (örneğin Prednol), deksametazon (örneğin Dekort).

Sağlık Terimlerinde Ara