Koronerografi

Koroner damarların yapı ve işlevlerinin radyolojik tekniklerle incelenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara