Koroner

Kalp kasını besleyen atardamarlar için kullanılan terim

Sağlık Terimlerinde Ara