Koroner Sütiir

Alın kemiği ile İki yankafa kemiği arasında yer alan yanmay biçimli sütür.

Sağlık Terimlerinde Ara