Koroner Dolaşım

Miyokarta gerekli kam taşıyan atardamar ve toplardamar ağı. Bak. koroner atardamarlar; koroner toplardamarlar.

Sağlık Terimlerinde Ara