Koroner Bağ

Karınzannın iki kıvrımından oluşan karaciğer bağı.

Sağlık Terimlerinde Ara